-Almmuhus-
-Almmuhus-
GUOIMMUHEAPMI Boahtte vahkku horoskohpa

Boahtte vahkku horoskohpa

-

-

This image has an empty alt attribute


FIERCA 21/3-19/4

Vahkku álgu orru njozet manname. Jus du mielas orru ovddasvástádus deaddime, de sáhttá dieđusge árjjálaš Fierca dan gieđahallat! Leage gierdavaš vai manná buorebut. Gasku vahkku leat don sosiála ovttas lagasolbmuiguin. Jus leat oahpu gazzame alitdásis, de sáhttet boahtit dieđut maid dihte rievdadat plánaid. Dat sáhttá čuohcat maiddái bearrašii.

Dán vahkku sátni: Mearálaš!

This image has an empty alt attribute

VUOKSÁ

20/4-21/5

Vahkku álggus lea dutnje buorrin jus leat sosiála ja ovttasbarggat earáiguin. Jus orut veahá váiban gasku vahkku, de fertet bosihit. Vahkkoloahpa lagabui oaččut dieđu ođđa bargoustibiid birra. Geavat áinnas kvalitehtaáiggi ovttas bearrašiin ja mánáiguin, jus dus leat. Doarjjo sin jus sii dan dárbbahit.

Dán vahkku sátni: Bearaš ovddemus!

This image has an empty alt attribute

JUMEŽAT

21/5-21/6

Romantihkka lea guovddážis go dát vahkku álgá. Doai guimmiinat loaktibeahtti bures ovttas. Barggus leat ustibat geat veahkehit du. Muitte fal giitit sin! Nuppes han sáhtát don veahkehit sin. Vahkkoloahpa guvlui lea dutnje vuoitun jus rehkenasttát iežat ruhtadili goluid dáfus, ahte buot lea nu go galgá.

Dán vahkku sátni: Matematihkka!

This image has an empty alt attribute; its file name is image.gif
This image has an empty alt attribute

REABBÁ

22/6-22/7

Don leat áŋgir bargoeallimis dál. Deaivvadat maid amas olbmuiguin geat buktet lihku dutnje máŋgga dásis. Buorre gulahallan lea dehálaš. Váldde áiggi gávdnat rievttes sániid. Lagabui vahkkoloahpa oaččut don inspirašuvnna rievdadit eallindábiid ja dearvvašvuođarutiinnaid. Váldde áinnas gulul ovttas bearrašiin.

Dán vahkku sátni: Gollesánit!

This image has an empty alt attribute

LEDJON

23/7-22/8

Go leat Ledjon, de sáhtát álo čájehit iežat bivnnutvuođa. Don oaččut eanas nu movt háliidat. Dan iešvuođa sáhtát geavahit álggus vahkku. Barggus lea maid njoazes áigodat. Liikká ollet don bargat dan maid galggat. Lagabui vahkkoloahpa sáhttá dáhpáhuvvat juoga mii váikkuha du mánáide, jus dus leat. Mánát berrejit máššilat ja garvit várálaš doaimmaid.

Dán vahkku sátni: Bivnnut!

This image has an empty alt attribute

BUHTISNIEIDA

23/8-22/9

Ruoktu ja dan ássit leat dál guovddážis. Jus dus lea prošeakta jođus ruovttus, de manná dat bures álggus vahkku. Barggus manná bures, muhto muitte vuoiŋŋastit jus váibbat. Lagabui vahkkoloahpa soaitiba du váhnemat dahje eará vuorasolmmoš veahkehit du. Mánát fertejit váldit gulul ja garvit  várálaš doaimmaid. Dán vahkku sátni:

Doarjjaolmmoš!

This image has an empty alt attribute

VIEHKAT

23/9-22/10

Dus lea dál jaskadit áigodat ja olu jurddašalat. Fertet maid bures dikšut dearvvašvuođa ja vuoiŋŋastit go ain váibbat. Dál lea vuogas áigi iskat biilla, lea go buot ortnegis. Vuoje várrogasat. Loahpas vahkku sáhttet bargosajis boahtit rievdadusat. Hoavda, dahje eará seniorolmmoš du eallimis, sáhttá vásihit dramatihka. Dán vahkku sátni:

Gal dat manná bures!

This image has an empty alt attribute

SKORPIUVDNA

23/10-21/11

Don leat dál jurdagiid siste sihke duon ja dán dihte. Gasku vahkku soaittát don oažžut veahki vuorddekeahtes olbmos. Ale mahkaluša, beare váldde vuostá dan. Vahkkoloahpas soaitá čuožžilit guovtteoaivilvuohta iežat ráhkkásiin. Fertebeahtti de soabadit. Geavat veahá áiggi ruhtadillái ja iskka ahte buot logut leat riekta. Dán vahkku sátni:

Jurddašanboddu!

.

This image has an empty alt attribute

BÁHČČI

22/11-21/12

Dán vahkku leat don doaimmalaš iešguđet bargguin. Ovttaskas olbmot soitet liikot vuorddekeahtes olbmui. Vahkkoloahpa lea goitge buoremus gulul váldit ja dikšut dearvvašvuođa. Dál dáhpáhuvvá mánnosevnnjodeapmi du nástegovas. Guoibmát soaitá maid vásihit juoidá mii čuohcá dudno ovttaseallimii. Dán vahkku sátni:

Olmmošáddjái!

This image has an empty alt attribute

BÁKTEBOHKKÁ

22/12-19/1

Vuorut fal kvalitehtaáiggi alccet álggus vahkku. Čiekŋut hommáide maid liikot bargat, gal de eanas manná bures. Dál lea bearašráđđádallan áigeguovdil. Soaittát maid háhkat ođđa teknihkalaš rusttegiid alccet. Vahkkoloahpas soaitibeahtti guimmiin eanet digaštallat. Lea dehálaš ahte almmuhat iežat oaiviliid maid leat čiegadan. Dán vahkku sátni:

Rehálašvuohta!

This image has an empty alt attribute

ČÁHCEOLMMÁI

20/1-18/2

Geahppasaddan ja romantihkka lea dál ovddemusas álggus vahkku. Lea buorre veahá geahppasaddat, go dat boktá movtta! Ruovttus manná eanas bures. Lagabui vahkkoloahppa sáhttá juoga dáhpáhuvvat ustibiiguin mii dagaha dramatihka. Soaittát maid oažžut dieđu ahte barggus leat rievdadusat, dahje eiseválddit almmuhit ođđa njuolggadusaid.

Dán vahkku sátni: Movttiidahttin!

This image has an empty alt attribute

GUOLIT

19/2-20/3

Jus sihtet du lea soabaheaddjin muhtun riiddus, de nagodat don dan bures. Du diplomáhtalaš attáldagat leat das ávkin. Positiivvalaš miellaguoddu lea dehálaš. Maŋŋelaš vahkkus sáhttá du hoavddas dahje suorggis čuožžilit dramatihkka. Dál sáhtát ordnet iežat ruhtadili. Iskka fal biilla jus dan dárbbaša divvut dahje bearráigeahču.

Dán vahkku sátni: Leage várrogas!

Horoskopa ráhkadan: Tore Lomsdalen www.astrolom.no


- Advertisement -
-Almmuhus-