-Almmuhus-
OĐĐASATBissu seamma dásis

Bissu seamma dásis

-

-

Ođđa oaiviliskkadeapmi čájeha ahte Guovddášbellodat bissu guđa proseanttas. Suoidnemánu rájes leat lassánan 0,3 proseantačuoggáin.

Jus dál livčče válgabeaivi de oččošii Guovddášbellodat 6,7 proseantta jienain.

Dat lea 0,3 proseanttačuoggá lassáneapmi suoidnemánu iskkadeamis ja nu bissot sullii seamma dásis go geasset ledje.

Logut bohtet ovdán oaiviliskkadeapmi man Sentio Research AS lea čađahan Ávvira ja NRK Sámi ovddas.

 

Sávvá buoret válgabohtosa

Guovddášbellodaga vuosttaševttohas Nuortaguovllu válgabiires, Cecilie Hansen, lohká ahte lea buorre go juobe veahá ge lassána.

– Lean ilus go lea lassáneapmi, ja sávvat maid go válgabohtosat bohtet, ahte leat vel badjelis. Mis lea alla mihttu, ja sávan ahte nagodit goargŋut vel eambbo.

 

– Muhto 0,3 proseantta lassáneapmi čájeha ahte lehpet stáđđásat?

– Mu mielas lea dat buorre, muhto dieđusge sávašeimmet buoret bohtosa. Sávan jienasteaddjit ipmirdit ahte lea dehálaš ahte mis lea guovllupolitihkalaš jietna Sámedikkis.

 

Ovdána riikadásis

Hansen lohká ahte barget vel dán vahkku válgabeaivvi rádjai čoaggit jienaid: hupmat olbmuiguin, muitalit makkár árvvut sis leat, ja maid áigot bargat.

– Sávan ahte Guovddášbellodaga ovdáneapmi riikapolitihkas, maid boahtá ovdan sámepolitihkas. Mii sávvat ahte jienasteaddjit ipmirdit man dehálaš oktavuohta ráđđehussii ja Stuoradiggái lea, jus Sámediggi galgá nagodit leat dat čielga jietna.

 

Sávvet buoret bohtosa válgabeaivvi

Guovddášbellodagas ii leat áirras Sámedikkis, muhto dál sis lea mihttu oažžut golbma.

Go Sentio čađahii iskkadeami suoidnemánus, de oaččui Guovddášbellodat 6,4 proseantta jienain. Suoidnemánu bohtosiid mielde livčče oažžut ovtta áirasa Sámediggái.

Áirrasrehkenastin ii lean áibbas luohtehahtti suoidnemánu iskkadeamis, ja danne ii leat borgemánu iskkadeamis áirrasjuohku fárus oba ge.

Go borgemánu loahpas fas čađahedje seamma iskkadeami, lei Guovddášbellodat lassánan 0,3 proseantačuoggáin.

Dat mearkkaša ahte jus anášii suoidnemánu iskkadeami loguid vuođđun, de eai oaččušii dan golbma áirasa, muhto ovtta.

Dashboard 1

800 ) { vizElement.style.width=’634px’;vizElement.style.height=’789px’;} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width=’634px’;vizElement.style.height=’789px’;} else { vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.height=(divElement.offsetWidth*1.77)+’px’;} var scriptElement = document.createElement(‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);
//–>

-Almmuhus-