-Almmuhus-
OĐĐASATBissehedje feasttaid 

Bissehedje feasttaid 

-

-

Dan šadde dahkat sihke Álttás ja Girkonjárggas.

Finnmárkku politiijat šadde fitnat muhtin hoteallalanjas Álttás bisseheame feastta mannan ija.  Sii geat ledje dan lanjas ožžo dieđu leat jaska reasta ija. Guossit jeagadedje politiijaid ja manne ruoktot. 

Nu maiddái šadde loahpahit feastta muhtin viesus Girkonjárggas gos lei menddo riedja. 

Oaččui sáhtu politiijaid mielde 

Seamma ija ožžo politiijat Álttás dieđu badjelmeari gárihuvvan olbmo birra, ja sii dolvo su ruoktot. 

-Almmuhus-