-Almmuhus-
OĐĐASATBiila­lihkohis­vuohta Leaibe­vuonas

Biila­lihkohis­vuohta Leaibe­vuonas

-

-

Finnmárkku politiijabire dieđiha ovtta biilla leat vuoddján badjel geainnu ja deaivan bávtti. 

Finnmárkku politiijabire dieđiha Twittera bokte ahte sii ožžo dieđu biilalihkohisvuođa birra Leaibevuonas birrasii beal ovccis maŋŋebárgga iđida. Lei muhtin biilavuoddji gii lei vuodján badjel geainnu. Buot heahteásahusat doapmaledje báikái. Politiijabire ii dieđit leago biilavuoddji bártidan E6 dahje E69 geainnu alde.

Politiijabire čállá ahte biilavuoddji ii leat bahuid roasmmehuvvan, muhto dolvojuvvo doaktára lusa dárkkisteapmái. Politiijabire čállá ahte orru leamen nu ahte biila lihkohisvuođas lea vuoddjan báktái. Geaidnu lea justa dál gitta dan botta go heahteásahusat barget báikkis. 

-Almmuhus-