-Almmuhus-
OĐĐASATBiilalihkohisvuohta Guovdageainnus 

Biilalihkohisvuohta Guovdageainnus 

-

-

Duorastateahket lei biilalihkohisvuohta Guovdageainnus.

Duorastateahket vulge heahteetáhtat biilalihkuhisvuohtabáikái, Guovdageainnu márkanbáikkis.

Politiijat dieđihit Twitteris ahte eai dieđe man bahut dat golbma olbmo leat roasmmahuvvon lihkohisvuođas .

Guokte biilla beaškkehan oktii 

Politiijat diehtit maid Twitteris ahte leat guokte biilla beaškkehan oktii Esso Luoddaearus, Guovdageainnus.  Altaposten dieđiha ges ahte diehtu lihkohisvuođa birra bođii diibmu 19.05 duorastateahket. 

Ambulánsabargit ledje báikkis, muhto man bahuid olbmot leat roasmmahuvvan lea ain eahpečielggas. muitala Eirik Pedersen Politiijaid operašuvdnaguovddážis Altapostenii.

Beare árrat dadjat mii lea dáhpáhuvvan

 Finnmárkku politiijat dieđihit Ávvirii ahte lea vuos beare árrat muitalit mii lea dáhpáhuvvan. 

– Mus eai leat vel dieđut earret go ahte olbmot, geat ledje lihkuhisvuođas, eai leat bahuid roasmmehuvvan. Dat  lea maid dieđán, muitala Politiijaadvokáhtta Threse Hofrenning

Aiddo álgán dutkat 

Politiijaadvokáhtta dieđiha  ahte sii leat aiddo dutkagoahtán ášši, nu ahte lea beare árrat dadjat mii lea sivva lihkuhisvuhtii. 

Dutkan 

Politijat leat dutkame ášši ja áigot gažadit sin geat ledje lihkuhisvuođas ja sin geat ledje lihkuhisvuođabáikkis. 

– Mii áigut dál dutkat taktihkalaččat ja teknihkalaččat dál, ja áigut gažadit vihtaniid ja sin geat ledje lihkuhisvuođas, muitala Hofrenning 

-Almmuhus-