-Almmuhus-
OĐĐASAT Biila­lihko­his­vuohta E8 luottas

Biila­lihko­his­vuohta E8 luottas

-

-

Politiijat Romssas dieđihit biilalihkohisvuođa mii geavai mánnodaga beaivet Laukslettas E8 luottas, guokte miilla olggobealde Romssa. 

Lihkohisvuođas lea biila beaškkihan oktii guorbmebiillain. Politiijat eai dieđe leat go olbmot  roasmmehuvvan lihkohisvuođas. Biillas ledje guokte olbmo go lihkohisvuohta geavai. 

Heahteveahka lea báikkis ja politiija luoitá biillaid meaddel lihkohisvuođabáikkis.  

- Advertisement -
-Almmuhus-