-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATBiila­lihkohis­vuohta Deanus

Biila­lihkohis­vuohta Deanus

-

-

Táŋkabiila lea beaškkihan oktii nuppiin biillain.

Finnmárkku politiijat dieđihit biilalihkuhisvuođa birra mii lei Deanus. Lihkohisvuohta lea geavvan mánnodaga beaivet ja lea geavvan fylkkaluotta 890 lahka Suorbmávžži. 

Politiijaid dieđuid mielde lea táŋkabiila mii lea beaškkihan oktii nuppiin biillain.

Guokte olbmo leaba leamaš dain biillain mat beaškkihedje oktii.

Heahteveagat ledje lihkohisvuođabáikkis ja ambulánsa lea dolvon dan guokte olbmo Deanu dervvašvuođaguovddážii. Dieđuid mielde eaba leat soai roasmmuhuvvan bahut. 

Politiijat leat maid iskan lihkohisvuođabáikki ja luodda lea fas rahppon.

-Almmuhus-