-Almmuhus-
OĐĐASATBiila­lihkohisvuohta Čáhce­sullos

Biila­lihkohisvuohta Čáhce­sullos

-

-

30-jahkásaš nissonolmmoš lea stabiila dilis.

Ikte beaivet dieđihii Finnmárkku politiijaguovlu biilalihkohisvuođa birra mii geavai Čáhcesullos, oarjjabealde Ánnejoga.

Birrasii 30-jahkásaš nissonolmmoš vujii doaresbeallái luotta.

Helikopter seaivvui E75 luotta ala ja vieččai nissonolbmo. Son sáddejuvvui Girkonjárgga buohccevissui. Nisu lea stabiila dilis, iige leat bahuid roasmmehuvvan, čállá NRK iežaset neahttasiiddus. 

-Almmuhus-