-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Beaškkehedje oktii

Beaškkehedje oktii

-

-

Biila vujii nuppi biilla njeaiga mii geahččalii jorgalit.

Álttá buollinveahka dieđihii Twitteris mánnodaga gaskabeaivve áigge ahte leat ožžon dieđu biilalihkohisvuođa birra.

Lihkohisvuohta lei E45 luottas, Guovdageainnu-geaidnoearus.

– Biillaid leat dolvon eret. Vuosttaš biila galggai u-jorgaleami váldit go nubbi biila beaškkehii njeaiga. Vuosttaš biillas ledje guokte olbmo, ja nuppi biillas okta olmmoš, dieđiha Tarjei Mathisen politiijaoperašuvdnaguovddážis.

- Advertisement -
-Almmuhus-