-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATBearjadaga dahket politiijat ja Finnmárkku fylkkagielda šiehtadusa

Bearjadaga dahket politiijat ja Finnmárkku fylkkagielda šiehtadusa

-

-

Bearjadaga guovvamánu 15. beaivvi iđđedis dahkko vuosttaš ovttasbargošiehtadus gaskal Finnmárkku fylkkagieldda suohkaniid ja Finnmárkku politiijaguovllu.

Juohke suohkanis leat iežaset dárbbut ja hástalusat.

Dan oktavuođas lea Finnmárkku politiijaguovlu bargagoahtán oččodit sierra ovttasbargošiehtadusa sadjái juohke suohkanii Finnmárkkus.

– Politiijaid ja suohkaniid ovttasbargu galgá ovddidit oadjebas báikkálaš servvodagaid, dustet riskkaid ja bidjat johtui doaimmaid das gos dárbbašuvvo, lohká politiijastašuvdnahoavda Unni Pedersen Stock.

 

Ovttas čovdet hástalusaid


Politiijastašuvdnahoavda Unni Pedersen Stock. Govven:  Ole Gunnar Onsøien / iFinnmark / NTB scanpix

Šiehtadussii gullet politiijaoktavuođat/politiijaráđđi, politiijaid bálvalusfálaldat, ja movt báikkálaš kriminalitehta eastadeaddji doaimmaid sáhttit ovttastahttit.  

– Mii leat hui duhtavaččat go álgit dáinna doaimmain. Juohke suohkanis galgá leat sierra ovttasbargošiehtadus. Šiehtadus galgá heivehuvvot hástalusaid ja dárbbuid ektui mat guhtege suohkanis leat. Jus oaidnit muhtin suohkanis bártideame nuoraid kriminalitehtain, dahje narkotihkain, álás govaid juogademiin ja nu ain, de bargat ovttas suohkana veahkkeásahusaiguin čoavdit dili, čilge Unni Pedersen Stock preassadieđáhusas.

 

-Almmuhus-