-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATBeana fárus gálašangáttis

Beana fárus gálašangáttis

-

-

Beroškeahttá liiko go beana čázi dahje ii, de lea aŋkke beatnagii somá fitnat gálašangáttis. Gálašangáttiin leat dávjá olu olbmot geaid šaddá vuhtiiváldit. Dá livčče muhtin buori rávvagat!  

Ii buot gálašangáttiide dahje gohttenbáikkiide leat lohpi váldit beatnaga. Gielddus lea dávjá merkejuvvon galbbain jus eai háliit beatnagiid báikái. 

– Dárkkis ovddalgihtii makkár njuolggadusat leat almmolaš gálašanbáikkiin ovdalgo beatnaga válddát fárrui. Norggas lea beanaveaddináigodat 01.04-20.08, ja muhtin báikkiin birra jagi, dadjá Agria Dyreforsikring hálddahus direktevra Marianne Broholm Einarsen preassadieđáhusas.

Veatte beatnaga báttis jus báikkis leat olbmot ja smávvamánát. Čuovo maid dábálaš olmmošvieru, čoakke beatnatbaikkaid ja ale divtte beatnaga gužžat doppe. Muitte ahte muhtin olbmot ballet beatnagiin dahje lea allergiija. Váldde fárrui juoidá mii sáhttá geavahuvvot suoivvanin ja čázi beatnagii. Lea vuogas váldit fárrui vuosttašheahteskáhppu. Doidde beatnaga sáivačáziin jus lea gálašan sáltečázis.

-Almmuhus-