-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATBeahta­hallan go Sáme­diggi alcceseaset vuoruha eanet ruđaid

Beahta­hallan go Sáme­diggi alcceseaset vuoruha eanet ruđaid

-

-

– Sámediggi lei bidjan badjel miljovnna kruvnna hálddahussii ja lávdegoddelahtuide. Mis lea doarvái buorre buhtadus Sámedikkis, lohká Nordkalottfolket bellodaga Sámedikke áirras, Vibeke Larsen.

Nordkalottfolket bellodaga sámediggeáirras, Vibeke Larsen, muitala son eanemusat beahttašuvai go  dievasčoahkkin dohkkehii eanetlogu evttohusa ođasmahtton bušehttii. 

– Sii juolludedje alcceseaset eanet ruđaid, hálddahussii 524 000 kruvnna ja lávdegoddebargguide 500 000 kruvnna. Dasa lassin gullen maid ahte Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) lahtut evttohedje ahte sámediggeáirasat galggašedje oažžut eambbo buhtadusa. Mii eat doarjjo dan. Sámediggeáirasiin lea 70 000 kruvnna fásta buhtadus ja oažžut velá 1600 kruvnna juohke čoahkkinbeaivvi Sámedikkis. Politihkkárin lea mis buorre buhtadus, lohká Vibeke Larsen.

Lohká su mielas lea áibbas dárbbašmeahttun lasihit lávdegoddebarggu 500 000 kruvnnain go sii han sáhttet beaktilabbot bargat. Maiddái juolludit 524 000 kruvnna hálddahussii, lea su mielas joavdelas. 

– Lei sáhka ođđa áššiid hálddašanvuogádagas. Jus lea gárven dábálaš bušeahta juovlamánus, de galggašii leat vejolaš vuoruhit dakkár oastima hálddahusa rámmaid siste. Dat sádde signála Sámi servodahkii, ahte mii leat dehálabbot go sii geaid mii ovddastat Sámedikkis, lohká Vibeke Larsen. 

Eanetlogu reviderenbušeahta dohkkehuvvui

19 jienain 14 jiena vuostá dohkkehii Sámedikki dievasčoahkkin Plána- ja finánsalávdegotti rávvaga áššis 28/22 Sámedikki 2022 reviderejuvvon bušeahtas.

– Dieđusge diet 524 000 kruvnna manne systemabálvalusaide, dien gal lea bággu oastit. Dat leat liseanssat dahje lobit ja diekkárat go bođii ođđa vuogádat ođđa doarjjaortnegiidda. Jus eai leat liseanssat, de eai doaimma doarjjaortnegat ja danin lea lei bággu dasa bidjat ruđaid, Lávdegottiide lei dárbu bidjat eanet ruđaid vai beassat álbmogiin deaivvadit ainge guktii. Dál, go lávdegottiide lea lasihuvvon, de lea vejolaš suitit fitnat guovtti mátkkis jahkái. Lávdegottit fertejit velá eanet gulahallat álbmogiin ja johtit Sámis, vástida Sámedikki Plána- ja finánsalávdegotti lahttu Beaska Niillas (NSR). 

DÁRBU RUĐAIDE: Beaska Niillasa mielas lea dárbu ahte lávdegotti lahtut besset deaivvadit Sámi álbmogiin. Govva: Astrid Helander
DÁRBU RUĐAIDE: Beaska Niillasa mielas lea dárbu ahte lávdegotti lahtut besset deaivvadit Sámi álbmogiin. Govva: Astrid Helander

– Mii fertet bargat dan nammii ahte astat velá eanet politihkket. Min mielas lea menddo uhcán áigi biddjon lávdegoddebarguide. Die lea bellodagaid erohus. Vuolgá várra das man áŋgir olmmoš lea, orru leamen, lohká Beaska Niillas.

-Almmuhus-