-Almmuhus-
-Almmuhus-
CORONAVIRUSBasiid áigge fertet válljet geainna áiggut ovtta­stallat juovla­basiin

Basiid áigge fertet válljet geainna áiggut ovtta­stallat juovla­basiin

-

-

Stáhtaministár Jonas Gahr Støre ovdanbuvttii ráddjemiid juovlaskeaŋkan Norgga álbmogii maŋŋebárgga eahkeda.

– Mun ádden bures ahte dat heađásmuhttá, dajai stáhtaministtar Støre maŋŋebárgga preassakonferánssas.

Ođđa koronarávvagat

* Eanemusat logis sáhttet čoahkkanit priváhta ruovttuin, muhto sáhttet leat 20 olbmo čoahkkanan juovlaruohta dahje ođđajagiruohta.

* 50 sáhttet čoahkkanit muitoboddui maŋŋá hávdádeami.

* Maŋŋá gaskaija de ii leat lohpi vuovdit alkohola, ja dan lea dušše lohpi borramuša guossoheami oktavuođas.

* Buohkat geat lea guossohanbáikkis fertejit doallat mehtera gaskka.

* Nationála gáibádus geavahit njálbmesuoji báikkiin gos ii leat vejolašvuohta doalahit gáibiduvvon gaskka.

* Ávžžuhuvvo ahte buohkat geat sáhttet, galget bargat ruovttus.

* Eanemusat 50 olbmo sáhttet čoahkkanit almmolaš doaluide gos eai leat várrejuvvon čohkkánsajit.

-Almmuhus-