-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATBargo­stipeanda Ramona Salo Myrsethii

Bargo­stipeanda Ramona Salo Myrsethii

-

-

Gáivuona nieida lea bivttasdesigner ja bargá sihke dujiin ja tekstiillain. 

Dán jagáš Romssa ja Finnmárkku govvadáiddáriid ja dáiddagiehtaduojáriid bargostipeanda juolluduvvo dáiddárii ja designerii Ramona Salo Myrsethii. Bargostipeanda lea 100 000,- ja ulbmil lea nannet govvadáiddáriid ja dáiddagiehtaduojáriid viidásit ovdánahttima.

– Ramona Salo Myrsethas lea originála hábmengiella ja su dáidagis lea oaivilguoddi vuolggasadji báikkálaš giehtaduodjeárbevierus su iežas ruovttobáikkis ja guovllus, dadjá ekonomiija ja kultuvrra fylkkaráđđi Ronald Wærnes juolludeami oktavuođas.

Oktiibuot bohte 19 ohcamuša dán jagáš govvadáiddáriid ja dáiddagiehtaduojáriid bargostipendii. Fágapanelas leat Davvi-Norgga govva dáiddárat, Sámi dáiddačehpiid searvi ja Davvi-Norgga dáiddagiehtaduojárat geat leat válljen dán jagáš stipeandavuostáiváldi.

Máŋga dáiddateknihka

Ramona Salo Myrseth bargá freelancer dáiddárin ja designárin Gáivuonas. Son lea oahppan bivttasdesigner Oslo Dáiddaallaskuvllas ja bargá máŋga iešguđet dovddahemiin mas duodji ja tekstiila lea váldofokusis.

Dáiddagiehtaduojárin, designerin ja tekstiiladáiddárin bargá son gaskal dáidaga ja designa. Su dovdoseamos bálkkašumi buvtta lea «Den samiske halvtimen», «Sámi diibmobealli».

– Ramona Salo Myrseth dutká iešguđet teknihkaid maid geavaha iežas dáidagis. Sus lea oktavuohta báikegotti árbevierroguoddin ja nu doalaha ge duodjeárbevieru seammás go čoaggá ja oahppá ođđa máhtu maid son de čatná dálááiggedáidagii earenoamáš ja gelddolaš vugiin, čállá Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda preassadieđáhusas. 

-Almmuhus-