-Almmuhus-
OĐĐASATBargodáhkádus maŋŋel ovtta­stahttima

Bargodáhkádus maŋŋel ovtta­stahttima

Journalista

-

-

Romssa fylkkasuohkan čuovvola Finnmárkku fylkkasuohkana. 

Romssa fylkkasuohkan dáhkida ahte bargit besset joatkit iežaset virggiin ja bargobáikkiin maŋŋel go ovttastahttojuvvojit Finnmárkku fylkkain ođđajagemánu 1. beaivvi 2020:s. 

Maiddái Finnmárkku fylkkagielddas lea seamma lohpádus iežaset bargiide.  

Romssa fylkkasuohkan lei 2017:s dahkan sullasaš mearrádusa, muhto dalle celke ahte lohpádus dušše guoská 2024 loahpageahčái.

Dál lea guktot fylkkain bargodáhkádus bargiide dassážii go ieža luhpet virggiin. 

-Almmuhus-