-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATBargit eai mana bargosaji geassefestii

Bargit eai mana bargosaji geassefestii

-

-

Lea geassi, beaivváš ja feasta – barggus. Galbma vilgesviidna ja vuolla, vuonáhkku lea mánnabiigá ja bargoskihpáriin lea festenmiella. Muhto eai buohkat illut, go eanet go juohke logát bargi Norggas hilgu bargosaji geassefeastta – ja eará feasttaid maid bargosadji lágida, čájeha FHI (álbmotdearvvašvuođa instituhtta) ođđa raporta.

Eatnašiid mielas lea geassefeasta sihke hávskes ja somás dáhpáhus, earáid mielas ii nu somá. Badjel 12 proseantta norgalaš bargiin muitalit sii eai mana bargosaji sosiála doaluide go doppe lea menddo olu alkohola – sii dovdet iežaset sosiálalaččat olgguštuvvon, čájeha Álbmotdearvvašvuođainstituhta (FHI) ođđa raporta. Seamma olu vásihit juhkandeaddaga barggu oktavuođas.

– Hilgut geassefeasta dahje eará doaluid bargoskihpáriid ja jođiheddjiid alkohola geavaheamis ii lean várra dan maid feastalávdegoddi dahje jođiheaddjit ledje sávvan, lohká Akan gelbbolašvuođaguovddáža direktevra, Elisabeth Ege.

 

Ále guossot menddo olu juhkamuša

Go alkohola šaddá giksin, de lea dávjá sivva ahte olbmot juhket menddo olu. Ii leat nu somá vásihit juhkan bargoskihpáriid, ja geassefeasta barggu oktavuođas galgá leat seamma hávski buohkaide, maiddái sidjiide geat man nu sivas eai juga.

– Veaháš alkohola gal dohkkehit olbmot. FHI iskan čájeha ahte 17 proseantta jerron olbmuin, oaivvildit ahte alkohola ii galgga leat barggu oktavuođas oppanassiige, dan sivas go buohkat eai juga. Šaddá oalle váttis go olbmot leat oaivvis ja go lea olu alkohola, joatká Ege.

Son lohká sii eai hálit gieldit alkohola bargooktavuođa doaluin, muhto leat dihtomielalaš gokko rádjá manná. Fuolat ahte lea seamma olu alkoholkeahtes molssaeavttut mat leat njálgá ja olámuttus go juhkamušain mas lea alkohola. Jáhkimis olu eanet olbmot maid dovdet iežaset bures boahtin.

 

Golbma rávvaga geassefestii

Hállet ovddalgihtii – ja fuolat ahte buohkat bargiid gaskkas dihtet mo jođiheaddjit háliidat galgá leat.

Hutkka albma njálgga molssaeavttu alkoholii.

Lea lohpi duolmmastit boastut ja jallošit, muhto lea maid lohpi dan birra hállat das maŋŋá.

-Almmuhus-