-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Ballá sámegiel­gelbbolaš­vuođa jávkat Sáme­dikkis

Ballá sámegiel­gelbbolaš­vuođa jávkat Sáme­dikkis

-

-

Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat,  ballá ahte vátna ruhta Sámedikkis dagaha ahte alla oahppan bargit guđđet sámi servodaga. 

Bargiidbellodaga Sámedikki joavkojođiheaddji, Ronny Wilhelmsen, lohká son oaidná ahte ii dán stáhtabušeahtas ge ožžon Sámediggi duohta bálká- ja haddelassáneami Sámediggái. Son lea oalát behtohallan go ráđđehus ii velá ge ádden Sámedikki. 

–  Go Sámediggi ii oaččo duohta bálká- ja haddelassáneami, de čuohcá dat Sámedikke hálddahusa ja sámi ásahusaid bargoveagaide. Balan Sámedikki ja sámi ásahusaid bargit, geain lea alla oahppu ja sámegielgelbbolašvuohta, ohcet eará bargguide. Nu bázahallá sámi servodat oalát bálkká ektui, lohká Ronny Wilhelmsen. 

Čilge su mielas orru dát sámi ovdáneapmi jorggihan nuppi guvlui. Vaikko ráđđehus juolluda ruđaid gielladoaimmaide, de goarránit seammás sámi servodaga bargosajit, go ii leat doarvái ruhta bálkáhit olbmuid. 

– Jus olbmuin geain lea sámegielgelbbolašvuohta ja alla oahppu eai geavat oahpuidis sámi servodagas, de lávkut mii maŋosguvlui ovdáneamis, loahpaha Wilhelmsen.

-Almmuhus-