-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATBadjel miljovnna ruvnno Audioland AS:ii

Badjel miljovnna ruvnno Audioland AS:ii

-

-

Álttá suohkan lea juohkán Audioland AS fitnodahkii badjel miljovnna ruvnno.

Dat boahtá ovdan Álttá suohkana siidduin, gos sii leat almmuhan  prošeavttaid maid leat dorjon ruđain maid Gieldda- ja guovlludeparetmenttas leat ožžon.

Doarjja lea nu gohčoduvvon 7. suohkanlaš buhtadusdoarjja, ja lei oktiibuot 2 390 000 ruvnno.

Das faskkestii Klemet Anders Buljo ja su Audioland AS fitnodat 1 070 000 ruvnno, mii galgá geavahuvvot viđa prošektii.

Muđui oaččui  maid Sámi siida AS 100 000 ruvnno Álttá suohkanis.

-Almmuhus-