-Almmuhus-
OĐĐASATÁvžžuhit Sámedikki geahčadit movt Finnmárkkuláhka doaibmá

Ávžžuhit Sámedikki geahčadit movt Finnmárkkuláhka doaibmá

-

-

– Láhka ii doaimma ulbmiliid mielde mii lea nannet sámiid ja báikkálašálbmoga rievtti meahcástit FeFo eatnamiin, dadjá Árjja bellodatjođiheaddji Trond Einar Karlsen.

Olgešbellodaga ja Árjja sámediggejoavkkut leat Sámedikki reviderejuvvon bušeahttaevttohusas evttohan álggahit doarespolitihkkalaš lávdegotti mas lea váldi geahčadit ja árvvoštallat Finnmárkkulága, ja geahččat makkár dárbu lea revideret Finnmárkkulága.

 

Árvvoštallat lága 11 jagi maŋŋel go ásahuvvui

– Finnmárkkulága ulbmil ii čuvvojuvvo go doaimmahit lága – mii lea váikkuhus dan dihte go báikkálaš olbmuid rievttit eai leat áimmahuššon ja rievttit sáhttet eanet heajosmahttot. Bivdo- ja turismaoaggun leat ovdamearkkat mat dahket ahte mii fertet árvvoštallat lága, vai doaibmá daid ulbmiliid mielde mat leat mearriduvvon 11 jagi dás ovdal, muitala Olgešbellodaga sámediggeáirras Ellen K. Saba preassadieđáhusas.

 

Ávžžuhit Sámedikki cegget lávdegotti

Árja ja Olgešbellodat oaivvildit láhkamearrádusaid hehttet árbevirolaš meahcástallama, ja erenoamážit go geahččá láhkaásahusaid mat muddejit mohtorjohtolatlága.

– Dat láhkaásahusat galget fargga reviderejuvvot, ja livččii buorre jus Sámediggi cegge lávdegotti mii sáhttá buktit cealkámušaid ja evttohusaid láhkaásahusaide mat leat Finnmárkkus ja Davvi-Romssas, vai árbevirolaš meahcásteapmi ja meahcástanealáhusat buorebut gullojit mohtorjohtolatlága láhkaásahusas, čálliba bellodagat preassadieđáhus. 

Olgešbellodaga Ellen Kristina Saba ja Árjja Trond Einar Karlsen sihtaba sámediggepolitihkkáriid leat gozuid alde.

-Almmuhus-