-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Ávžžuhit diktit dálvejuvllaid ain alde

Ávžžuhit diktit dálvejuvllaid ain alde

-

-

Molsašuhtti dálkkiid geažil ii soaitte gánnáhit vel molsut geassejuvllaide biillas.

Stáhta geaidnodoaimmahat ávžžuha davvi-norgalaččaid ain diktit dálvejuvllaid alde biillas, earenoamážit jus duoddariid badjel leat áigume vuodjit.  Davvi-Norggas lea ollu báikkiin ain dálvvás ja muhtun sajiin sáhttá oalle njalkkas. Dákkár siivu sáhttá ain máŋga beaivvi ovddos guvlui bistit. 

– Vudjet várrogasat, čállá Stáhta geaidnodoaimmahat Twitteris.

Bearjadatiđida leat earret eará sihke Suoidneleakši, Idjavuonduottar ja Nuovasmuotki giddejuvvon ja ollu luottain leat ráidovuodjimat. Eanet johtolatdieđuid gávnnat vegvesen.no

- Advertisement -
-Almmuhus-