-Almmuhus-
-Almmuhus-
KULTUVRAÁvvudit oktavuođa lundui 

Ávvudit oktavuođa lundui 

-

-

Skábmagovat filbmafestivála fállá boahttejagi sihke oahpes ja ođđa vásáhusaid.

Eamiálbmogiid filbmafestivála, Skábmagovat, lágiduvvo Anáris ođđajagimánus, ja dál almmuhit festivála fáttá. Fáddán šaddá eamiálbmogiid oktavuohta eatnamiidda, ja guovddážis leat earret eará sámi filmmat.

– Mii háliidit dáinna fáttáin deattuhit eamiálbmogiid erenoamáš oktavuođa luonddubirrasii. Dávjá šaddet álbmogat mat buot eanemus gudnejahttet ja fuolahit birrasa, gillát dan bilideamis, nugo ovdamearkkadihtii Amazona arvevuvddiin lea geavvan, muitala dáiddalašjođiheaddji, Jorma Lehtola, boahttejagi festivála birra, čállá filbmafestivála preassadieđáhusas.

Dánsa ja ságastallan

Lágideapmi ávvuduvvo maid dánsumiin, mii galgá oidnot filmmain ja muđui festivála dáhpáhusain. Festivála fállá maiddái eará vásáhusaid go filbmačájáhusaid, ovdamearkka dihte áigot ságastallamiid ja festiválaeahkediid Skábmaklubba hámis lágidit.

Buvttadeaddji, Taru Arrela, mielas lea somá beassat bargat joavkkuin mas lea hárjáneapmi ja ođđa jurdagat. Soai Lehtolai leaba juo dán jagá festiválas ovttasbargan, ja leaba boahtte jagi festivála lágideapmái ožžon mielde ođđa veahkkebuvttadeaddji ja vel assisteanta. – Sávan mii nagodit láhčit dakkár ollislašvuođa mii bálvala sihke ođđa ja boares festiválagussiid. Mii váldit mielas vuostá máhcahusaid ja ođđa evttohusaid, vai sáhttit fállat máŋggabealat festiválavásáhusaid iešguđetlágan olbmuide, dadjá Arrela.

Logogilvu

Festivála áigu maid ođasmahttit logo, ja farggá álggahit logogilvvu. Loahpageahčen dán jagi galgá sis ođđa neahttasiidu ja logo.

-Almmuhus-