-Almmuhus-
OĐĐASATÁvvudit 40 jagi Sámi Dáiddafestiválain

Ávvudit 40 jagi Sámi Dáiddafestiválain

-

-

Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS) lágida sierra dáiddafestivála dan oktavuođas go searvvis 2019:s lea 40 jagi ávvudeapmi.

– Mii ávvudat sámi dáidaga, dan erenoamášvuođa, givrodaga, máŋggabealatvuođa ja iešdovddu. Mii čalmmustahttit dálááigge árbbi maŋŋá kulturstuimmiid Sámis ja Norggas 40 jagi dás ovdal; sámi kultuvrra, luonddu ja servvodaga ceavzilvuođa, čállá SDS preassadieđáhusastis. 

Sámi Dáiddafestivála lágiduvvo Álttás skábmamánu 21 beaivvis 24 beaivái.

Sámi visuála dáidda

Ulbmil lea fuomášuhttit sámi visuála dáidaga, mii lea leamašan ja lea dehálaš oassi sámi kulturcealkagis.

– Mii čájehat sámi visuála dáidaga, sihke šaŋŋerprošeaktan ja dáiddarasttideaddji prošeaktan, dáiddačájáhusaid, olgoprošeavttaid ja dáiddaakšuvnnaid.

Duorastaga rahpet ávvudoaluid čájáhusain  «40 jagi», Álttá museas, Sámediggeráđđelahttu Henrik Olsen rahpá festivála. Eahkes lea teáhterčájálmas «Áillohaš». Ollislaš prográmma gávdná dás.

 

-Almmuhus-