muadmin

7 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Dearvuođat eadnái ❤️

Mii hálidiit cealkit dearvuođaid min fiinna ja siivo eadnái, Lisbethii. Sávvat dus lea hui fiinna beaivi, ja mii leat hui buorit dunnje🥰 Dearvuođat du nieiddain❤️...

Uhca viellja riegádii

Munnuide riegádii bártnáš ja Iverii ges uhca viellja juovlaruohta. Ná erenomaš ja divrras juovlaskeaŋkka dieđusge eat leat goassege ovdal ožžon. Uhca viellja dettii 2875...

Mikkel Mathis Gaino Sokki

12.11 devddii eatni ja áhči searas reaŋga olles 5 jagi! Olu lihkku beivviin Mihkkal Máhtte😆🦌 Mii leat buohkat hui buorit dutnje!

Julie 16 jagi!

Mii cealkit ollu dearvvuođaid Julie Boine Hansenii Tønsbergas, su 16 jagi beaivái skábmamánu 5.beaivvi. Hui olu riegádanbeai-ávát Sofies, eatnis ja áhčis.

Iver Anti-Eriksen

Munno golláš ávvuda 4 jagi riegádanbeaivvi golggotmánu 19. beaivvi. Moai sávve dutnje lihkku beaivái ja illudetne duinna ain čohkket vásáhusaid ja muittuid mat badjánit...

Ina ja Cato Mienna-Vimme unna reaŋggaš

Borgemánu 9.beaivve stuorui min bearaš go unnavieljaš Jacob riegádii. Dál son lea jo guovtte mánnosaš ja stuorru beaivvis beaivái. Axel lea čeahpes stuoraviellja, ja...