Inger Kristina Gaup-Kaseka

317 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Vuohččan beassan stádabušeahta gulaskuddamii

Beaivváš lea fitnan Stuoradikkis muitaleame ođđa teáhtervistti dárbbuid birra. Beaivváš Sámi Našunálateáhter čállá preassadieđáhusas ahte sii leat dal vuohččan...

Ná ollu adde sámi suohkaniin

Raarvihken suohkan beasai guđa buoremus suohkana searvái Norggas dán jagáš tv-akšuvnna maŋŋel.  Dán vahkkoloahpa lágiduvvui dán jagáš tv-akšuvdna Norggas. Bohtosat leat...

Juolludan doarjaga lullisámi mánáidgárdái

Mánáidgárdi oažžu ruhtadoarjaga háhkat lullisámegielat mánáidgárddebargiid. Sámediggi čállá preassadieđáhusas ahte Sámediggeráđđi lea juolludan 200.000 ruvdnosaš doarjaga Røros mánáidgárddi, Ysterhagan...

Ávvudit oktavuođa lundui 

Skábmagovat filbmafestivála fállá boahttejagi sihke oahpes ja ođđa vásáhusaid. Eamiálbmogiid filbmafestivála, Skábmagovat, lágiduvvo Anáris ođđajagimánus, ja dál almmuhit festivála...

Botken šiehtadallamiid

Duojáriid Ealáhussearvi lea botken šiehtadallamiid Sámedikkiin. Sámediggi ja Duojáriid Ealáhussearvi (DES) lea šiehtadallame duodje ealáhusšiehtadusa boahtte jahkái, muhto leat...

Dubmehalai giddagassii

Čihččetlotjahkásaš dievdu dubmehalai giddagassii rohcošeami dihte. Dievdu dubmehalai Ufuohta diggegottis giddagassii go lea seksuálalaččat illastan gávcci bártni Dielddanuori suohkanis...

Unnán beroštupmi gáktečajáhussii

Áigot čájehit gávttiid, muhto dušše golmmas leat čájehan beroštumi. Boahtte vahkku álggahuvvo Sámi giellavahkku miehtá Norgga. Álttás áigot lágidit...

Áhpeheamit ja nuorat fertejit boahkuhuvvot dál

Eiseválddit bidjet lassii návccaid oažžut olbmuid risikojoavkkuin váldit boahkuheami. Maŋemus jagiid leat eiseválddit bargan dan nammii ahte oažžut eanet...

Álkida fágareivve háhkama

Juolludit 16 miljovnna vai rávesolbmot sáhttet váldit oahpu. NORGA:  Eiseválddit juolludit 16 miljovnna ruvnno geahččalanprošektii mii galgá nannet fidnofága...