Elen Marianne Utsi

31 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Skealbma sábinat

Sávvir ja su olbmát leat fuomášan suohttasa…. SKELBMOŠIT! Guldal mo Sáhpán-Joavnnain manai go galggai dohppet burssa maid gávnnai bálgá alde.

Sáhpániid Sámi álbmot­beaivi

Diibmá njáhkalii Sávvir álbmotvissui geahččat mo giliolbmot ávvudit Sámi álbmotbeaivvi, muhto sáhpánat eai riekta heive olbmuid siste ávvudit, olbmot han álge viegadit...

Sávvira muohtagiláš

Sávvir lea ráhkadan muohtabieju, ja gal doppe lea oba somá stoahkat! Vel suohttasit jus olbmát maid ráhkadit dakkár biejuid. Dohko han sáhttá...

Sávvir lea ožžon stivrrangielkká

Sávvir lea ožžon gielkká juovlaskeaŋkan. Iige dat leat dábálaš gielká, muhto dakkár mas lea stivrran vel. Dakkárat gal eai leat eará sáhpánčivggain. 

Idjastállu Nagirváris 

Lea go duohta ahte idjastállu orru Nágirvaris? Dan birra jurddašallá Sávvir go galgá nohkkat.  Ledjen ikte eahket Ovllá-sábina guossis....