Christina Louise Eira

70 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Veahá lassáneapmi johtolatlihkuhisvuođain geasset

Máŋggas ledje vuordán geasi mas leat ollu lihkohisvuođat, go máŋggas galge mátkkoštit Norggas dán jagi. Dál čájehit Gjensidige logut ahte dán jagi...

Ságastalai Dánmárkku olgoriikaministariin internationála gávppašeami birra

Ealáhusministtar Iselin Nybø deaivvadii duorastaga Dánmárkku olgoriikaministariin Jeppe Kofodiin ságastallat mo korona čuohcá internationála gávppašeapmái. Korona-pandemiija buktá stuora váikkuhusaid...

Ohcet káijaid mat sáhttet váldit vuostá «korona-fatnasiid»

Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni kárte káijaid fylkkas mat sáhttet váldit vuostá fatnasiid main váruhit korona-njoammuma. Ovttas suohkaniiguin, regionála dearvvašvuođafitnodagaiguin...

Ođđa iskkadeapmi čájeha sohkabealerohusa mánáin ja nuorain

Lea sohkabealerohus go mánát ožžot lobi váhnemiin geavahit digitála reaidduid, boahtá ovdan dán jagáš váhneniskkadeamis man Mediabearráigeahčču lea čađahan. Eanaš bártnážiin leat...

Áigot bálkáhit vuoddjit geat dollet leahttoráji go dál skuvllat álget

Boahtte vahkku bohtet duháhiid mielde máná ruovttoluotta skuvlii. Dáhkádusfitnodat Fremtind áigu bálkkašit biilavuddjiid geat dollet leahttoráji gili siste, vai skuvlamánáin lea dorvvolaš...

Váhnemat meinejit ahte mánát boradit beare unnán skuvlaáiggis

 Juohke goalmmát váhnen meine ahte mánáin lea beare unnán áigi boradit skuvlaáiggis, boahtá ovdan iskkadeamis man Norstat lea čađahan eanandoalu čuvgehuskantuvrra ovddas.

Vuosttáš geasse­campa lei mánáid miela mielde 

Álttá Siidda kulturviessu lágidii sámi geassecampa mánáide borgemánu 6. ja 7. beaivvi. Sámi geassecampas lei ulbmil oahpahit mánáide sámi vieruid, historjjá ja...