Astrid Helander

1099 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Nordlánda háliida eastadit áhpenuoskkideami

Nordlándda fylkkagieldda ealáhusa fylkkaráđđi, Sosialisttalaš gurutbellodat, Mona Fagerås, lohká ođđa birrasa ja oljoeastadanguovddáš Lofuohtas/Viestterállasis attášii stuorra váikkuheami eastadit áhpenuoskkideami boahtte áiggis. Son rámida ráđđehusa dálkkádat- ja birasdepartemeantta bokte go bajidit dákkár dehálaš fáttá áigeguovdilis áššin.

Juolluda ruđa minerálaohcamii

Nordlándda fylkkagieldda fylkkaráđi jođiheaddji lohká Nordlándda váriin dievva minerálaid ja riggodagaid mat eai leat kártejuvvon.

Álgoálbmotáššiid vuosttaš erenomášraportevra lea jápmán

Ovttastahttojuvvon Našuvnnaid (ON) vuosttaš erenomášraportevra álgoálbmotáššiid birra, Rodolfo Stavenhagen, jámii mannan lávvordaga 84-jahkásažžan.

Beasai gullat ráficealkámuša luođi hámis

Čohkkirasa nisu Cariola Rosdotter Eriksson juoiggai povii ráfisávaldaga katolalaš meassuin Malmö Arenas gosa ledje čoagganan 19 000 olbmo.

Máilmmi vuosttaš joejkespîele

Åarjelhsaemien Teatere čájeha mánáid teáhterčájálmasa «Plupp - akte joejkespïele, en jojkikal» mas luohti lea guovddážis lunddolaččat. – Soaitá leat máilmmi vuosttaš juoiganspeallu, lohká čájálmasa buvttadeaddji Leammuid Biret Rávdná. GEAHČA VIDEO VUOLIMUSAS!