Alice Balto

229 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Norggas lea 19 olbmui njommon korona­dávda

Sotnabeaivvi bođii diehtu ahte njealljásii lea vel njommon koronadávda Norggas. Obbalaš lohku lea lassánan ja dál lea 19 olbmui njommon dávda.  

Ceggii sáme­searvvi Davve­njárgii

Tor Mikkola čohkkii Dávvenjárgga sámiid ja nu sii ásahedje sámesearvvi. Dál šaddet  fas Sámi álbmotbeaivvi doalut Dávvenjárggas. Gaskavahkku čohkkii...

Álttás leat iskan lea go olbmuin korona­dávda 

Eambbo go ovtta olbmo Álttás leat iskan lea go njommon koronadavda, duođašta suohkana váldodoavttir. Son sihtá dál olbmuid váldit oktavuođa doaktáriin jus...

– Lea áigi ahte ráđđi váldá  sámi valáš­tallama váldo­organisa­šuvnna duođa­laččat

 Bargiidbellodaga Ronny Wilhelmsen sihtá Sámediggeráđi geavahit politihkalaš fámu ja juolludit liigeveahki sámi valáštallama váldoorganisašuvdnii,  mii ii leat viđa jagis beassan albma ládje...

Čoahkkanit čoavdit siskkál­das hásta­lusaid

Norgga Sámiid Valáštallanlihtu stivra čoahkkana Áltái bearjadaga ja lávvordaga.  Sii galget earret eará geahčadit iežaset siskkáldas hástalusaid go eai...

Eanet vuorra­sat gevvet gidda­gassii 

Eanet vuorasolbmot gevvet  giddagassii. Kriminálafuolahus ráhkkana dál lassáneapmái ja kártejit vuorrasiid.  Vuorrasiid lohkku sáhttá vel lassánit Norgga giddagasain ja...

Lars Monsen geassá­dan 

Beakkálmas beanavuoddji Lars Monsen lea geassádan dán jagáš beanavuodjingilvvus, Finnmarksløpet. Monsen maid geassádii Femundløpet gilvvus gieskat. Lágideaddjit muitalit NRK:i...

Lágidit vuostálat­skohter­gilvvu hotealla­šilljus

Guovdageaidnu lea dovddusin duolba duottarbáikin. Dan veaháš luohkážis mii lea gávdnamis lea báikkálaš Thon hotealla ovttas Race of Snow MK lágideamen vuosttaš geardde...

Áššás­kuhtton verro­šan dáhká­dusain

Guovttis galgaba geahččalan verrošemiin háhkat 2,8 miljovnna ruvnno alcceska, dál leaba áššáskuhtton ja ferteba diggái.  Romssa ja Finnmárkku stáhtaadvokáhtta...