-Almmuhus-
OĐĐASATÁtnu ándagassii

Átnu ándagassii

-

-

Suoma nieida Carola Miller, gii galgá ovddastit Suoma Miss World-gilvvuin, átnu ándagassii jus lea suhttadan sámiid iežas áigumušain atnit gáktelágan biktasiid gilvvuid oktavuođas. Dán son almmuha sosiála media bokte.

Yle Sápmi dieđiha ahte Miss World -gilvvuid Suoma ovddasteaddji Carola Miller iežas Facebook-siiddu bokte átnu ándagassii, jos lea loavkašahttán olbmuid iežas bivttasválljejumiin.

– Mu dárkkuhus ii lean badjelgeahččat sámekultuvrra. Biktasis leat čáppa ivnnit, main boahtá millii eksohtalaš Sámi luondu. Dan dihte válljejin dan, Miller ákkastallá, čállá Yle Sápmi sámegillii.

Miller ii leat goittotge vuos muitalan áigu go liikká geavahit biktasa gilvvuin, mat lágiduvvojit Kiinnás juovlamánu 12. beaivvi, čállá Yle Sápmi.

Ikte čálii Ávvir maid sámit oaivvildit dan birra go Carola Miller, Suoma ovddasteaddji Miss World -gilvvuin, lea válljen geavahit gáktelágan biktasa gilvvuid oktavuođas.

-Almmuhus-