-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATÁrvalit njuolggo­doarjaga Sámi doaktáriid searvái

Árvalit njuolggo­doarjaga Sámi doaktáriid searvái

-

-

Sámediggeráđđi lea Sámedikki 2023 bušeahttaevttohusas evttohan 200 000 ruvnno lasi njuolggodoarjaga Sámi doaktáriid searvái.

– Sámi doaktáriid searvi lea olu jagiid čájehan ahte searvi lea hui dehálaš aktevra ovttaárvosaš dearvvašvuođafálaldagaid sihkkarastimis sámi álbmogii. Danne mii leat ilus go sáhttit vuoruhit searvái addit lasi doaibmaruđa 2023:s. Doaivumis dat dahká ahte sidjiide lea álkit vel eanet áiggi bidjat dan dehálaš bargui maid barget min buohkaid ovddas, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto preassadieđáhusas.

Ovdamearka Sámi doaktáriid searvvi bargguin lea semináraid lágideapmi dehálaš fáttáid birra. Lassin njuolggodoarjaga lasiheapmái, lea Sámediggeráđđi maiddái juolludan searvái 75 000 ruvdnosaš doarjaga lágidit seminára dearvvašvuođa birra sámi vuorasolbmuide Oslos. Fáddán leat earret eará vuoras sámiid vuoigatvuođat dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusas oaivegávpogis.

– Sámi vuorasolbmot geat orrot stuora gávpogiin leat dahkkojuvvon oaidnemeahttumin, muhto sii leat guhká ohcalan dearvvašvuođa- ja fuolahusfálaldagaid mat leat heivehuvvon sámegillii ja sámi kultuvrii. Danne lea buorre go Sámi doaktáriid searvi dán semináras váldá ovdan ášši ja ságastallá Oslo sámi vuorasolbmuid birra. Dan bokte maiddái ožžot sámi vuorasolbmot, sin lagamuččat ja maiddái Oslo suohkan eanet dieđuid, dadjá Myrnes Balto.

-Almmuhus-