-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATÁrvalit 4 ruvnnu pántta

Árvalit 4 ruvnnu pántta

-

-

Juohke snuvssabovssa ovddas galggašii 4 ruvnnu pánta, árvala Ovddadusbellodaga nuoraidorganisašuvdna.

– Mii dáhttut áŋgiruššat plastihkkanuoskkideamis. Norggas doaibmá pánta bures bohttaliid ektui ja seamma vuogádaga sáhtášii geavahit snuvssabovssaide, dadjá FpU ovdaolmmoš Bjørn-Kristian Svendsrud VG aviisii ja evttoha man láhkai galggašii pántet snuvssabovssaid. 

– Dálá pántamašiinnaide sáhtášii bijahit smávva ráiggi gosa luoitila snuvssabovssaid. Juohke bovssa ovddas galggašii oažžut 4 ruvnnu, dadjá son. 

 

Dorjot

Luonddugáhttenlihttu lea positiiva árvalussii. 

– Snuvssabovssat gullet ruskkaid searvái maid dávjjimusat čoaggit go čorget rittus ja gávpogiin. Dat levvet miehtá, dadjá Luonddugáhttenlihtu Martin Brandtzæg.

Ovddadusbellodat galgá árvalusa gieđahallat jahkečoahkkimis miessemánus. 

Statistihkalaš guovddášdoaimmahaga logut čájehit ahte 12 proseantta norgalaččain snuvssejit beaivválaččat ja ahte ostet gaskal 65-70 miljovnna snuvssaboksa jahkásaččat. 

(©NTB)

-Almmuhus-