-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATÁrvala Sáme­dikki ásahit láhka­lávdegotti mii bargá mearra­sámiid guolástan­vuoigatvuođaiguin

Árvala Sáme­dikki ásahit láhka­lávdegotti mii bargá mearra­sámiid guolástan­vuoigatvuođaiguin

-

-

Henrik Olsen (NSR) hoahpuha barggu lága bokte nannet guolástanvuoigatvuođaid.

Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggeáirras Henrik Olsen árvala dán dievasčoahkkima ođđa áššiid dieđiheamis, vai jođánit ožžot johtui barggu lága bokte nannet sápmelaččaid historjjálaš vuoigatvuođaid bivdit vuonain ja riddoguovlluin.

–Bivdit Sámediggeráđi árvvoštallat vejolašvuođa ásahit láhkalávdegotti dahje eará heivvolaš doaibmabijuid mat sáhttet mielddisbuktit jođánis láhkaásahuvvon sápmelaččaid historjjálaš vuoigatvuođaid bivdit vuonain ja lagas riddoguovlluin, čilge NSR.

Logi jagi gollan

2009:s geigii riddoguolástanlávdegoddi man Carsten Smith jođihii, raportta mas earret eará evttohuvvui ahte mearrasámiid vuoigatvuođat guolásteapmái lagas riddoguovlluin berre lága bokte nannet. Raportta čuovvovaš meannudeamis ii háliidan ráđđehus čuovvolit árvalusa, muhto das árvaluvvui čađahit buhtadeaddji doaibmabijuid nannendihte mearrasámiid resurssaolaheami ja vejolašvuođaid mielváikkuheapmái.

Sámediggi fas dohkkehii muhtin osiid buhttendoaibmabijuin, muhto ii dohkkehan ahte mearrasámiid vuoigatvuođat eai doahttaluvvo, ja bivddii ahte dákkár proseassa ferte čuovvoluvvot viidáseappot. Dál leat gollan 10 jagi dan rájes go dát meannuduvvui Sámedikkis ja Ráđđehusas.

– Láhka ferte mearriduvvot

– Dál lea áigi fas čuovvolit barggu dainna mihtuin ahte oažžut sadjái lága mii dohkkeha ja nanne mearrasámiid vuoigatvuođa doaimmahit ja ávkkástallat dan rikkis resurssas man guolásteapmi addá. Eanet ja eanet bahkken areálaide sámi vuonain sihke áhpebivdoealáhusas, ruvkedoaimmain, energiijaindustriijas ja stuora fatnasiin mat geavahit aktiivvalaš bivdovugiid vuonain, dagahit ahte lea hoahppu oažžut vuoigatvuođaid mearriduvvot ja sihkkarastojuvvot, cealká Olsen.

Ášši sáddejuvvui sámediggeráđđái meannudeapmái.

-Almmuhus-