-Almmuhus-
OĐĐASATÁrja doarju prinsihppaášši Alimusrievttis

Árja doarju prinsihppaášši Alimusrievttis

-

-

Árjja bealis atnet heahpadin go oaivvildit FeFo geavahit servodaga ruđaid vuostálastit Finnmárkku álbmoga.

Boahtte gaskavahkku álgá historjjálaš diggi Alimusrievttis, gos buot 19 alimusriekteduopmára čohkkejit ovttasráđiid árvvoštallat Unjárgga gilisearvvi ja Finnmárkkuopmodaga FeFo nákku eanan- ja čáhcevuoigatvuođaid birra.

 

– Heahpat

Árjja parlamentáralaš jođiheaddji Inger Eline Eriksen Fjellgren lohká leat diehttalassan ahte Unjárgga gilisearvvis galgá leat riekti hálddašit, geavahit ja ráđđet daid guovlluid maid báikkálaš olbmot árbevirolaččat leat geavahan.

– Sámi kultuvra ja árbevierut fievrreduvvojit buoremusat viidáseappot báikkálaš hálddašeami bokte, dat lea čielggas, danne han mis ain lea min sámi kulturárbi. Dálá hálddašeapmi FeFo bokte ii váldde vuhtii min vuoigatvuođaid ja geavahannjuolggadusaid. Min mielas lea heahpat go FeFo geavaha servodaga ruđaid divrras advokáhtaide vuostálastin dihte báikkálaš álbmoga, mat leat ruđat maid Finnmárkku álbmot lea máksán FeFoi divadiid ja bálvalusmávssuid bokte.

 

– Šaddet váikkuhusat eará áššiide

Eriksen Fjellgren deattuha ahte Alimusriekti lea dušše guktii ovdal meannudan sámeriekteáššiid plenumas. Maŋimuš geardde lei Selbu-ášši 2001:s, mii lei olahus sámerievttis.

Dás konstaterii Alimusriekti ahte sámit leat eamiálbmot, lassin dohkkehii ahte riektegeavaheapmi ferte heivehuvvot sámi geavahan- ja jurddašanvugiid mielde.

– Mii Árjjas doarjut Unjárgga báikegotti, go oaidnit ahte dát lea prinsihppaášši mas šaddet stuorra váikkuhusat eará áššiide, lohká Eriksen Fjellgren.

Son oaivvilda ahte lea dehálaš almmolaččat doarjut Unjárgga gilisearvvi go čađahit dán prinsihpalaš dáistaleami iežaset vuoigatvuođaid ovddas.

Son muittuha vel ahte FeFo galgá bargat Finnmárkku álbmoga ovddas, iige sin vuostá.

 

-Almmuhus-