-Almmuhus-
KULTUVRAÁnná­máreha skearru namma­duvvon jagi 2021 álbmotmusihkka­skearrun

Ánná­máreha skearru namma­duvvon jagi 2021 álbmotmusihkka­skearrun

-

-

Son lea jagi áigi almmuhan dán skearru mainna dál vuittii bálkkašumi Suomas.

Suoma álbmotmusihka suorgi lea juohkán Eläköön Folk -bálkkašumiid. Jagi 2021 álbmotmusihkkaskearrun lea válljejuvvon Ánnámáret dahje Anna Näkkäläjärvi-Länsman ođđaseamos skearru «Nieguid duovdagat». Dán čállá Yle Sápmi.

– Ahte mii leat ráhkadan dákkár musihka, mii lea ánssášan dán bálkkašumi. Dat orru, ahte lea lihkostuvvan, dadjá Anna Näkkäläjärvi-Länsman Ylei. 

Nieguid duovdagat -skearru almmustuvai diibmá Sámi álbmotbeaivve, muhto Annamáret ii leat koronapandemiija geažil beassan čuojahit almmolaččat ođđa skearru musihka. Dán jagi čuojaha son Tamperes sámi álbmotbeaivvedoaluin. 

-Almmuhus-