-Almmuhus-
OĐĐASATAnders S. Buljo - Johttisápmelaččaid listtu 3. evttohas Ávjovári válgabiirres

Anders S. Buljo – Johttisápmelaččaid listtu 3. evttohas Ávjovári válgabiirres

View all posts

-

-

Válgabiire: Ávjovárri

Bellodat: Johttisápmelaččaid listu

Namma: Anders S. Buljo

Ahki: 51

Siviiladilli: Náitalan ja njeallje máná.

 

 

Bargu ja oahppu

 

Maid don barggat dál ja makkár barggut leat dus ovdal leamašan? Makkár oahppu lea dus?

Evttohas ii leat vástidan.

 

Eatnigiella/ giella

 

– Sámegiela ja dárogiela.

 

 

Politihkalaš duogáš

 

Guđiid bellodagaid leat don ovddastan? Leat go leamašan sámediggeáirras?

 

– Várresátnejođiheaddji Guovdageainnu suohkanis dán áigodagas. Ovdagoddelahttu 2007 rájis. Suohkanstivraáirras 1999 rájšs. Várrelahttu suohkanstivrras 1991-1999. Lean maiddái moadde áigodaga leamaš stivralahttu Guovdageainnu Johtti Sámiid searvvis. Jođiheaddji Sámiid Duodji riikkaorganisašuvnnas áigodagas 2001-2007.

 

 

Váibmoáššit

 

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

 

– Buot servodatáššit leat dehálaččat, muhto jus galggan válljet muhtin áššit, de leat dat mánáid ja nuoraid bajásšaddandilli, vuorasolbmuid ja doaimmashehttejuvvon olbmuid dilli. Gáhttet boazoguohtunareálaid ja nannet boazoealáhusa. Min kultuvra, giella, ealáhusat ja servodatovdáneapmi.

 

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin man Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Evttohas ii leat vástidan.

 

Čilge manne/manne eai galggaše minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Evttohas ii leat vástidan.

 

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Evttohas ii leat vástidan.

 

Eanandoallu, maid sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit/ álggahit ealáhussii?

Evttohas ii leat vástidan.

 

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástusealáhusas Sámis? Maid sáhttá Sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Evttohas ii leat vástidan.

 

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Evttohas ii leat vástidan.

 

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Evttohas ii leat vástidan.

 

Guđe ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Evttohas ii leat vástidan.

 

 

Beroštumit

 

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Evttohas ii leat vástidan.

 

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Evttohas ii leat vástidan.

 

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Evttohas ii leat vástidan.

 

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Evttohas ii leat vástidan.

-Almmuhus-