-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASAT SÁMIS Anárjoh­geaidnu gitta divo­deami dihtii

Anárjoh­geaidnu gitta divo­deami dihtii

-

-

Bajit Ruovttotjoga bokte leat divodeamen geainnu, go lea šaddan roggi geidnui.

Čáhcerevre lea gahččan Bajit Ruovttotjoga bokte, mii dagaha ahte ii leat oadjebas vánddardit geainnu alde. Guovlu lea merkejuvvon galbbain goappaš bealde rokki ahte lea bargoguovlu.

Kárášjoga gielda čállá duorastaga iđida ahte veahka lea jođus divvut geainnu, ja oažžut geainnu ortnegii nu jođánit go vejolaš.

Jos buot manná plána mielde, de lea geaidnu divvojuvvon beaivvi dahje eahkeda mielde.

-Almmuhus-