-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATÁlttá suohkan háliida buoridit vuoras­olbmuid dili

Álttá suohkan háliida buoridit vuoras­olbmuid dili

-

-

Álttá suohkan bivddii álbmogis veahki gávdnat doaimmaid mat sáhttet ovddidit sin fálaldagaid vuorasolbmuide. 

Álttá suohkan háliida ovdánahttit sin fálaldagaid ja buorebut heivehit servvodaga vuorasolbmuide. Miessemánu 23. beaivvi sii lágidedje álbmotčoahkkima buohkaide geat leat deavdán 60 jagi. Doppe sii ožžo vejolašvuođa vejolašvuođa buktit evttohusaid boahttevaš čovdosiidda.

Sullii viđalogis serve čoahkkimii. Čoahkkimis digaštalle orrundilálašvuođa ja eaktodáhtolašvuođa. Lágideaddjit leat ožžon buori veahki ja oaiviliid álbmogis ja leat duđavaččat čoahkkimiin. 

Loga maid:
– Lea issoras jus ii gula­hala šat ovttainge

-Almmuhus-