-Almmuhus-
OĐĐASATÁltá: Guokte biilla beaškkehan oktii

Áltá: Guokte biilla beaškkehan oktii

-

-

Politiijat Finnmárkkus dieđihit ahte guokte biilla leat beaškkihan oktii Industrihøgden/ Thomasbakken gaskavahku eahkeda. Ii  oktage galgga leat roasmmehuvvan. 

Sivva lihkohisvuhtii galgá leamaš ahte nubbi biila ii leat čuvvon vuodjinnjuolggadusaid go mohkkasii luddii. Danin válde politiijat sus eret vuodjinkoartta gaskaboddosaččat. Johtolat rahppui dastá maŋŋel lihkohisvuođa

-Almmuhus-