-Almmuhus-
OĐĐASATAlmmuhit giellaovdánahttin­prošeavtta sámi mánáid várás

Almmuhit giellaovdánahttin­prošeavtta sámi mánáid várás

Journalista

-

-

Sámediggeráđđi almmuha prošeavtta Les for meg / Lågå munji / Loga munnje / Lohkh munnjien Bådådjos, Stormen girjerádjosis, golggotmánu 27. beaivvi Giellavahkku oktavuođas. Prošeakta galggašii rávesolbmuid movttiidahttit lohkat jitnosit, lávlut, riibmet, juoigat ja hállat mánáin

Sámediggeráđđi bovde váhnemiid ja earáid geat deaivvadit sámi mánáiguin árgabeaivvis čuovvut seminára digitálalaččat dahje Stormen girjerádjosis, Bådådjos. Prográmma lea almmuhuvvon Sámedikki neahttasiidui ja Facebook-siidui. Buot bargit dearvvašvuođastašuvnnain ja girjerádjosiin leat erenoamážit bovdejuvvon searvat seminárii ja doibmii.

– Loga munnje! -doaimma ulbmil lea nannet sámegielaid ja oččodit beroštumi sámi girjjálašvuhtii, ja láhčit dili lohkanhállui. Árra giellamovttiidahttin lea dehálaš vai mánná šaddá čeahppi lohkat, liikogoahtá girjjiide ja vai sátneriggodat šaddá buorre, čállá Sámediggeráđđi preassadieđáhusas.

Ráhkkanahttit máná eallimii

Sáhttá dadjat ahte go mánnái lohká jitnosit, de dat ráhkkanahttá máná eallimii. Ovttasráđiid dearvvašvuođastašuvnnaiguin ja girjerádjosiiguin juhkkojuvvojit girjjit ja diehtojuohkinneavvagat giellaovdánahttima birra mánáide ja sin váhnemiidda.

– Dutkan čájeha ahte lohkan ruovttus lea vealtameahttun mánáid giellaovdáneapmái ja lohkangálggaide. Go mánná čohkká rávesolbmuin guhte lohká girjjiid, de beassá mánná oahpásnuvvat dasa mat bustávat ja sánit leat, ja dasto šaddá mánnái álkibun lohkagoahtit. Dat sáhttá áiggi mielde buoridit sámegiela geavaheami ja maŋŋel maid lokte beroštumi sámi girjjálašvuhtii, dadjá sámediggeráđđi Henrik Olsen (NSR) preassadieđáhusas.

-Almmuhus-