-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Almmáiolbmot ja sii badjel 30 dávjjimusat vahágahttojit rakeahttalihkohisvuođain

Almmáiolbmot ja sii badjel 30 dávjjimusat vahágahttojit rakeahttalihkohisvuođain

-

-

Erenomážit almmáiolbmot ja badjel 30-jahkásaččat leat seaguhuvvon rakeahttalihkohisvuođaide, SGD dieđuid vuođul. Sii dáhttot olbmuid leat gulul go rakeahtat báhččojit ođđajagiruohta.

– Jurdilkeahttá sáhttá čalbmeravkaleamis dagahit stuorra vahágiid, dadjá Sihkarvuođa- ja gearggusvuođadirektoráhta (SGD) direktevra Cecilie Daae.

SGD logut čájehit ahte leat erenomážit almmáiolbmot geat vahágahttojit rakeahtaid dihte.

2016 ođđajagi ávvudeamis registrerejuvvojedje 65 lihkohisvuođa rakeahtaid dihtii.

Oktiibuot 52 olbmo vaháguhttojedje dáid lihkohisvuođain, SGD dieđuid vuođul. 62 proseantta sis ledje almmáiolbmot, ja 15 proseantta ledje nissonolbmot. 23 proseantta dáhpáhusain ii lean sohkabealli dieđihuvvon.

 

Gieđat ja oaivi erenomáš suojeheamet

Gieđat ja oaivi leat erenomáš suojeheamet. 28 daid vaháguhtton olbmuin 2016:s ledje suorpmat dahje gieđat vaháguhtton, seammás ledje 14 olbmo oaivvi dahje ámadaju vaháguhttán.

Daae ávžžuha olbmuid geavahit suodječalbmeglásaid.

– Sihke sii geat báhčet rakeahtaid ja sii geat gehččet galggašedje geavahit suodječalbmeglásaid, muitala son.

-Almmuhus-