-Almmuhus-
OĐĐASATÁlki bissehit dahje sirdit poastabuktima luopmoboddii

Álki bissehit dahje sirdit poastabuktima luopmoboddii

-

-

Leat go dolkan ahte du poastakássa lea oalát dievvan go leat leamaš mátkkis? Ná sáhtát dan eastadit.

Buot distribušuvdnafitnodagat besset dál háhkat čujuhuslisttu Posten AS:s. Dat mearkkaša ahte dál lea doarvái dušše sáddet ovtta dieđu, jus it hálit ahte du poastakássa galgá devdojuvvot poasttain dan botta go leat luomus.

 

Eaktuduvvo ahte ávkkástallet fálaldagas

Posten, mii lea geatnegahtton buktit boastta, fállá dál dan ođđamállet čujuhusrievdadeami buot fitnodagaide, mat dolvot boasttaid ja geain lea čujuhusregisttar.

Sii ožžot de dieđu gii lea bissehan poastabuktima dahje gii lea sirdán čujuhusa luopmobotta eará sadjái. Dán rádjái ii leat oktage dáin fitnodagain vel ávkkástallan dán fálaldagas.

– Dát ortnet lea ásahuvvon vai poasta boahtá dohko gosa galgá- dahje vurkejuvvo dan botta go leat luomus. Dat eaktuda dan ahte buot poastafievrrideaddjit ávkkástallet fálaldagas, nu ahte ožžot dan seamma čujuhuslisttu go Posten, lohká Posten gulahallandirektevra, Elisabeth Gjølme.

 

Diŋgot neahttasiiddus

Jus áiggut diŋgot poastavurkema dahje čujuhussirdima geassebotta, de lea álkimus dan dahkat Posten.no neahttasiiddus. Doppe sáhtát diŋgot vurkema jus guhká áiggut jávkat dahje rievdadit gaskaboddosaš čujuhusa.

Posten árvvoštallá ahte sullii 100 000 dállodoalu bohtet dieđihit fárrema geasseboddii.

Dán dieđiha Posten Norge preassadieđáhusas.

-Almmuhus-