-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATÁlgge oahpa­hallat nu jođánit go vejolaš

Álgge oahpa­hallat nu jođánit go vejolaš

-

-

Stáda geaidnodoaimmahat ávžžuha buohkaid geat plánejit vuodjinkoarta váldit oahpahallat olu dál geasset. 

– Lea dehálaš oažžut nu olu vuodjinhárjáneami go vejolaš ovdal go vuodjigoađát okto johtolagas. Jus plánet váldit vuodjinkoarta dakka maŋŋel go 18 deavddát, de mii ávžžuhit ahte vuodjigoađát 16 jagi rájes. Dutkan čájeha ahte sii geat leat oahpahallan olu, eai geava liikká jođánit lihkohisvuođaide maŋŋel go ožžot vuodjinkoarta, dadjá Stáda geaidnodoaimmahaga ráđđeaddi Geir Aage Sogn preassadieđáhusas.

Ávžžuhuvvo álggahit vuodjinoahpahallamiin geahččalandiimmuin muhtun vuodjinskuvllas, áinnas fárrolaga váhnemiiguin. 

– Don oahpat jođáneappot ja leat eambbo oadjebas go oahpahallagoađát priváhta. Don gii oahpahalat, vuodjinoahpaheaddji ja son geainna oahpahalat berrejit ovttasbargat čađat, vai obbalaš oahpahus šattašii nu njuovžil ja sihkar go vejolaš. Vai beasat oahpahallat doarvái, ávžžuhuvvo geavahit unnimusat guokte jagi ovdal válddát vuodjingeahččaleami, beroškeahttá man boaris leat, dadjá Sogn.

Johtolat vuođđokursa

Ovdal go sáhtát oahpahallagoahtit biillain ja váldit vuodjindiimmuid de fertet čađahit johtolat vuođđokursa dohkkehuvvon vuodjinskuvllas. Go leat čađahan kurssa de oaččut duođaštusa ahte dus lea riekti hárjehallat vuodjit.

Dán fertet muitit go galggat hárjehallagoahtit

Dus ferte álo leat mielde duođaštus ahte leat čađahan johtolat vuođđokursa, legitimašuvdna ja rukses L liibmejuvvon biilla maŋŋegeahčai.

Son geainna galggat vuodjit galgá leat deavdán 25 jagi ja sus galgá leamaš biilavuodjinkoarta maŋemus vihtta jagi.

-Almmuhus-