-Almmuhus-
OĐĐASATÁlggahit dihtorspeallanfága

Álggahit dihtorspeallanfága

-

-

Sámi skuvla lea vuosttaš skuvla davábealde Troandima mii fállá e-faláštallama fágan joatkkaskuvllas. Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvllas leat ilus go sáhttet ohppiid astoáiggeberoštumiid loktet maid skuvlafágan.

Sámi joatkkaskuvla ja boazo­doalloskuvla áigu 2019 čavčča rájes fállat e-faláštallamis pro­grám­mafágan. Skuvla šaddá dalle vuosttaš skuvla davábealde Troan­dima mii fállá ohppiidasas dán fága. Odne leat golbma skuvlla Norggas main lea e-faláštallan fágan.

 

Váldet ohppiid beroštumi duođas

Skuvla lea válljen ođastit prográm­mafága fálaldagaid oahppospesia­liserensuorggis. Skuvlla jođihead­djit leat geahčadan skuvlla fálaldagaid ja vihkkedallan daid servodaga ovdáneami ektui.


Joatkkaskuvllarektora Ellen Inga O.Hætta mielas lea somá go dát vuoruheapmi lea ožžon doarjaga. Vuorkágovva.

– Go fállat e-faláštallama váldo­faláštallanfágan, de váldit ohppiid beroštumiid duođas. Lea hui somá go min skuvlalávdegoddi lea dohk­kehan dán ođđa prográm­mafága álggaheami ja dorjot min vuoruheami, dadjá Sámi joatkka­skuvlla ja boazodoalloskuvllarektor, Ellen Inga O. Hætta.

 

Čuovvu oahppoplánaid

E-faláštallan lea čohkkennamahus buot lágan dihtorspeallogilvvuide ja lea odne dat faláštallan mii buot eanemus stuorru máilmmis.
Sámi joatkkaskuvlii ja boazo­doalloskuvlii lea mávssolaš čuovvut servodatovdáneami ja dan dihte fállat dán prográm­mafága váldofaláštallamis ohppii­de geat váldet oahppospesiali­serema.

– E-faláštallan čuovvu váldo­faláštallama oahppoplána ja lea viđadiibmosaš prográmmafága, juhkkojuvvon golmma váldooassái; hárjehallama plánen, vuođđo­hárjehallan ja máhttoovdánahttin, čilge rektor Ellen Inga O. Hætta.

Dán fágas leat maid oassin borran­dábit, eallindábit ja lihka­deapmi.

Skuvla sáhttá fállat dán fága, go skuvla lea Gelbbolašvuođaloktema čađa systemáhtalaččat huksen bargiid gelbbolašvuođa. Skuvllas leat maid muhtun bargit geain lea hui beroštupmi e-faláštallamii ja leat bargan dainna máŋggaid jagiid.

Čuvvot servvodatovdáneami

Sámi joatkkaskuvla ja boazo­doalloskuvla galgá sámi nuoraid ráhkkanahttit doaibmat sámi, dáčča ja riikkaidgaskasaš servo­dagas ja seammás nannet sámi ohppiid giela, kultuvrra ja ieš­dovddu.

– Lea maid hui dárbbašlaš čuovvut servodatovdáneami. E-faláštallan lea šaddame stuora oassin dálá servvodagas, maiddái sámi nuoraid gaskkas, lohká rektor Ellen Inga O. Hætta.

Prográmmafágaid ođđa fálaldagas sáhttá maid válljet čuovvovaš ođđa fágaid: Diehtojuohkinteknologiija, fidnohutkan ja fitnodatovdá­nahttin ja kiinnálaš giela.

-Almmuhus-