-Almmuhus-
OĐĐASAT— Ale njoara vuoja bassangárrái

— Ale njoara vuoja bassangárrái

-

-

Juohke jagi dieđihuvvojit bárttit dáhkádussii golmma miljárdda ruvnno ovddas, ja eanas dain lea bárttit go viesus revrret eai doalvvo šat čázi.

Dál leat eatnasat spiinneerttega bassime ommanis, dahje juoga nu earenomáš borramuša.

Go de leat borran ja geargan, ja de bassagohtet lihtiid. Dan oktavuođas lea dávjá nu ahte dan vuoja mii lea spiinneerttetlihtis, dat njorrejuvvo bassangárrái vai galgá revrriid mielde mannat olggos.

Dál várre Tryg dáhkádusfitnodat ahte nu ii berre dahkat.

Sii čállet ahte dat vuodja mii galggašii revrre mielde golgat, dat darvána revrre siskobeallai ja galbmo gitta. Go doarvái máŋgii lea vuoja njoarran dohko, de basku revre, ja loahpas lea buđđosan.

Tryg ávžžuha olbmuid vuordit dassážii go  galbmo vuodja, ja de dan galbmon vuoja doapparlihttái bálkestit.

-Almmuhus-