-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATÁigu illudahttit boarrásiid juovllaid

Áigu illudahttit boarrásiid juovllaid

-

-

Ulrika Louisa Snowden lea dehálaš ahte buohkain lea buorre dilli juovllaid áigge. Danne lea dál ovttasráđiid Guovdageainnu Rema 1000:in ordnen juovla­gore dievva juovla­herskuid boarrásiidda, sihke buhcciidruktui ja fuolahusruktui Guovda­geainnus.

Lávvordaga álggahii Ulrika Louisa Snowdon facebook siiddus hástalusa mas bivddii olbmuid sihke liikot, kommenteret ja juohkit ovtta gova. Govas lei lohpádus Guovdageainnu Rema 1000:s ahte jus oažžu 300 liikojeaddji ja 100 kommentára, de skeŋkejit sii juovlagore dievva herskuid buhcciidruovttu boarrásiidda.

 

Moalas guovtti diimmus
Guovtti diimmus ledje badjel 300 olbmo liikon Ulrika gova. De šiehtai Remain ahte jus beali eambbo liikojeddjiid oažžu, de skeŋkejit fuolahusruktui maid juovlaherskuid.
– In lean vuordán ná stuora beroštumi mu facebook hástalussii, nu ahte lei hui somá go olbmot áŋgirušše nie, lohká Snowdon.

 

(Ášši joatká gová vuolábealce)


Ulrika Louisa Snowdon
Govven: Inger Marita Bals

Juovllaide stuora beroštupmi
Snowdonii leat alcces juovllat hui dehálaččat, ja danne áiggui veahkehit muhtumiid juovllaid.
– Lean mánnávuođa rájes illudan hirbmadit juovllaide, ja nu dagan dán ge jagi. Dat jurdda ahte muhtumat leat okto juovllaid, bávččasta, ja danne áiggun ge bargat juoidá buoridit dán dili. Danne jurddašin ahte boarrásiidruktui skeŋken lassi juovlabiepmu, movttiidahttit sin.

 

Giitá Rema 1000
Snowdon gulaskuttai máŋga rámbuvrras ahte juolludit go veahá juovlaherskkuid boarrásiidda, muhto eanas báikkiin bođii čielga ii. Lihkus mieđihii Rema 1000.
– Lean hui ilus ja giitevaš go Rema 1000 háliidii juolludit veahá juovlaherskkuid min boarrásiidda, loahpaha Ulrika Louisa Snowdon.

-Almmuhus-