-Almmuhus-
OĐĐASATÁigu ávvudit Sámi álbmot­beaivvi sámiiguin

Áigu ávvudit Sámi álbmot­beaivvi sámiiguin

-

-

BIVNNUT: Oslo ráđđeviesu doalut leat nu bivnnuhat ahte buot billeahtat leat áigá jo vuvdon. Dronnet galleda ge maid doaluid. Čájáhusgovva: NTB Scanpix/Tore Meek

– Dat lokte Oslo doaluid nationála dássái.

Ihttin ávvuduvvo Sámi álbmotbeaivi miehtá riikka.

Muhtun báikkiin leat válljen čalmmustahttit ja ávvudit olles vahkku, ja leat iešguđetlágan doalut – earret eará oaivegávpogis. 

Bovden dronnega ja ruvdnoprinssa

Ášši mii guhká lea čiegaduvvon almmolašvuođas, lea dál viimmat almmuhuvvon.

Oslo sámi viesu koordináhtor, Maria F. Warsinska-Varsi, sáhttá muitalit ahte dronnet Sonja ja ruvdnoprinsa Haakon Magnus boahtiba ráđđevissui ávvudit Sámi álbmotbeaivvi.

Son lohká Duopmogirku, Cinemateket, Riikalávddi, OCA, Kunstnerforbundet dahje Dáiddalihtu ja šloahta ovttasbarggu leamaš guhkes proseassan, muhto lea dál čielgan ahte šaddá oktasaš ávvudeapmi beaivvi oktavuođas.

– Dronnet válddii bovdehusa ja mieđai boahtit, ruvdnoprinsa fas háliidii vuolgit dronnega mielde doaluide, muitala son.

Lokte doaluid nationála dássái

Warsinska-Varsi lohká leat mearkkašahttin go gonagaslaččat háliideaba searvat álbmotbeaivvi doaluide.

– Dat lokte Oslo doaluid nationála dássái. Dat mearkkaša ahte oaivegávpogis eai čalmmustahte Sámi álbmotbeaivvi dušše dárogielat sámiid ovddas. Šattai vel hui miellagiddevažžan go stádaministtar ieš bovdii iežas doaluide, nu ahte dál lea sihke dronnet, ruvdnoprinsa ja stádaministtar doaluide searvame. Čalmmustahttá vel eambbo nu ahte jáhkán šaddet earenoamáš doalut. 

Earret stádaministara ja gonagaslaš gussiid, de bohtet doaluide vel organisašuvnnat, skuvllat, mánáidgárddit ja earát geain lea sámi duogáš.

– Buot bileahtat mat mis ledje vuovdima váste, manne vajot. Čájehuvvo ahte lea stuora beroštupmi.

-Almmuhus-