-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATÁigot nannet ovttas­barggu bolesii­guin ja ávžžu­hit Stáhta­advokáhta guora­hallat bolesa barggu 

Áigot nannet ovttas­barggu bolesii­guin ja ávžžu­hit Stáhta­advokáhta guora­hallat bolesa barggu 

-

-

Sámediggi dáhttu ásahit  sierra doarjjaortnega prošeavttaide mat galget eastadit sámevaši, nannet ovttasbarggu politiijaiguin ja ávžžuhit Stáhtaadvokáhta guorahallat politiijaid barggu. 

Sámediggeráđđi atná vaši sápmelaččaid vuostá stuorra servodatváttisvuohtan, ja ovddida dan dihte Sámediggái árvalusa sierra doaibmaplánii sámevaši vuostá. Almmuheapmi lea dušše moatti beaivvi maŋŋá surgadis sámevaššeášši Romssas, gos muhtin sámi nieiddat vásihedje sámevaši gávpogis.

– Sámevašši, man Elle Nystad ja eará sápmelaččat vásihedje Romssa gávpogis vahku dassái, čájeha čielgasit dárbbu dán doaibmaplánii. Sámediggeráđis leat mii dađi bahábut oaidnán dárbbu ovddidit dán ášši bajimus dássái, dadjá Runar Myrnes Balto (NSR), sámediggeráđđi geas lea politihkalaš ovddasvástádus bargui sámevaši vuostá.

Loga maid:
Elle (22) vásihii sámevaši Romssas

Ásahit sierra doarjjaortnega 

Doaibmaplánas leat 17 doaimma maiguin Sámediggi bargá jagi 2025 rádjái. Dat leat doaimmat maid Sámediggi ieš áigu čađahit, ja doaimmat mat gáibidit ovttasbarggu ja ahte nationála eiseválddit váldet iežaset ovddasvástádusa áššis.

– Mii dáhttut ásahit sierra doarjjaortnega prošeavttaide mat galget eastadit sámevaši. Mii dáhttut nannet Sámedikki ovttasbarggu bolesiiguin, ja seammás ávžžuhit Stádaadvokáhta guorahallat makkár kvalitehta lea bolesa barggus sámevašiin. Dasa lassin gáibidat ahte Ráđđehus ráhkada iežas doaIbmaplána sámevaši vuostá, lohká Myrnes Balto.

Árvalit áittardeaddjedoaimma ásahit

Sámediggeráđđi lea viežžan vásáhusaid birrasiin mat barget sámevaši áššiin, ja dasa lassin lea leamašan rabas oaivillonohallan.

– Leat erenoamáš guokte beali mat ovddiduvvojit dávjá. Nubbi lea dárbu nannet majoritehtaálbmoga gelbbolašvuođa sámiid ja sámi historjjá birra, ja nubbi lea dárbu oažžut veahki ja bagadeami go vásiha vaši. Mii árvalat danin ahte ásahuvvo áittardeaddjedoaibma mii fokusere dušše sámevaši-bargui. Dat doaibma gulašii lunddolaččat dásseárvo- ja vealahanáittardeaddjái. Dasa lassin galgat ráhkadit bagadusa mo váidit sámevaši guoski áššiid, dadjá Myrnes Balto.

Loga maid:
Jotket sáme­vaši easta­demiin

Sámedikki doaibmaplána sámevaši vuostá meannuduvvo Sámedikki lávdegoddečoahkkimis miessemánu 30. beaivvi rájes gitta geassemánu 5. beaivái, ja loahpalaččat Sámedikki dievasčoahkkimis, mii lea geassemánu 13. – 17. beivviid.

Loga maid:
– Ovttas bargat rasismma vuostá

Loga maid:
Gealbo­loktemin eastada sáme­vaši 

-Almmuhus-