-Almmuhus-
OĐĐASATÁigo čájehit rohttodávdda ja goavvejagi ođđa dokumentar filmmas

Áigo čájehit rohttodávdda ja goavvejagi ođđa dokumentar filmmas

-

-

Sahkkon AS maid Elle Marja Eira eaiggáda lea ožžo ruhtadoarjaga Sámedikkis buvttadit dokumentára filmma

Sámediggeráđđi lea juolludan 200 000 ruvnno  Sahkkon AS buvttadanfitnodahkii buvttadit filmma. Ođđa filmmas áigo čájehit mii dáhpáhuvvá go luondu čájeha fámuidis goavvejagis, seammás go rohttodávda lea máilmmis.

– Filbma lea ožžon doarjaga lea mannan dálvvi hástalusaid birra mat čuožžiledje boazodoalus go lei nu olu muohta, dadjá sámediggeráđđi Henrik Olsen. 

Filmmas lea maid koronapandemiija guovddážis. Leat sámi filbmabuvttadeaddjit geat ráhkadit filmma, ja sii dovdet ealáhusa ja movt luondu ja servodaga dáhpáhusat váikkuhit dasa. Filbma lea dokumentárahámis ja čájeha servodathástalusaid Sámis.  Vuosttas čájáhus lea plánejuvvon Romssa filbmafestiválas 2021. 

Dáiddaprošekta

Sámediggeráđđi juolluda maid 100 000 ruvnno Norgga dáiddaservviide prošektii mas ulbmil lea čalmmustahttit sámi dáiddáriid logi dáiddačájálmasain logi sierra báikkis lulli-Norggas. Ovttasbargoguoibmi dán barggus lea sis Sámi dáiddaguovddáš.

– Sámediggeráđi mielas lea dehálaš ahte sámi dáiddáriidda fállojit dákkár vejolašvuođat mat boahtteáiggis leat mielde hukseme ealáhusvuođu sámi dáidagii, dadjá sámediggeráđđi Henrik Olsen.

Alla dássi

Sámediggeráđđi Henrik Olsen. cealká maid ahte dáiddáriin lea alla dássi sin dáidagis, ja lea dárbbašlaš hukset sámi dáidagii beaggima nationála dásis.

– Go sámi dáidda beaggá, de maiddái buktá buoret dietnasiid ja birgenlági dáiddáriidda, dadjá Olsen.

Ohcci muitala ohcamis ahte earret Sámi dáiddaguovddáža, de lea sis maiddái ovttasbargu login dáiddaservviin lulli-Norggas, loahpaha Olsen. Doarjagat leat juolluduvvon ohcanvuđot doarjjaortnegis Kulturdoaimmat.

-Almmuhus-