-Almmuhus-
OĐĐASAT– Áigi soabadit

– Áigi soabadit

-

-

– Debáhtta mii čuožžilii sámediggepresideantta ođđajagisártni maŋŋel, čájeha ahte dál ferte soabadanproseassa álggahit. Retorihkka, mii digaštallamis lea, ii čohkke sámi álbmoga, muhto háddje. Dan fertet ávvujagis jorgalahttit, lohká Norgga Sámiid Riikkasearvvi parlamentáralaš jođiheaddji Christina Henriksen.

Sámediggepresideantta Vibeke Larsen ođđajagisárdni lea boktán digaštallama giela birra.

Norgga Sámiid Riikkasearvvi parlamentáralaš jođiheaddji, Christina Henriksen, čállá preassadieđáhusas ahte dál lea áigi soabadit, go retorihkka mii digaštallamis lea háddje sámi álbmoga.

 

Álggahit soabadanproseassa

Sámediggepresideantta Vibeke Larsen logai sártnis seamma maid Elsa Laula Renberg okte logai; «Min álbmoga boahtteáigi lea din duohken».

NSR háliida dál ahte juoga galgá dahkkot, ja ahte soabadanproseassa ferte álggahuvvot.

– Dáruiduhttin lea hearkkes ášši, danne leat nu olu dovddut dán digaštallamis. Dat čuohcá mánáid ja nuoraid árgabeaivái, earret eará sidjiide geain eai leat sámegiel oahpaheaddjit, ja sámi oahpponeavvut. Go oahpponeavvut eai leat doarvái buorit, de dagaha dat ahte oahppit vuollánit. Mii fertet rievdadit dan, ja fertet hupmat buriid ságaid sámegiela ja sámegielaoahpahusa birra, lohká son.

Henriksen čállá ahte Aili Keskitalo ja Sámediggeráđđi, mii su áigodagas lei, válde vuhtii maid Sámedikki dievasčoahkkin ovddidii.

 

Váldit duođas Elsa Laula Renberg sániid

Keskitalo sámediggeráđđi álggahii barggu oažžut duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna.

Dan ulbmil lea duođas váldit olbmuid traumaid, mat leat báhcán dáruiduhttima maŋŋil.

– Dát ii leat leaika, muhto duođalaš ášši. Digaštallan, mii dál lea jođus, gii máhttá sámegiela ja gii ii máhte, dahje gii lea sápmelaš ja gii ii leat, lea oassin traumain. Jus galgat Elsa Laula Renberg sániiguin álggahit ávvujagi, dalle fertet maid duođas váldit su sániid. Mu hástalus sámediggepresidentii lea ahte ii divtte iežas gielladilálašvuođa váikkuhit servodatdigaštallama, muhto ieš láidestit soabadeami, lohká Henriksen.

– Mii fertet ovttas oažžut álbmoga luohttit Sámediggái, ja viidásit nannet sámi giela, ja demokratiija. Mii leat buohkat buorit sápmelaččat, loahpaha Henriksen.

-Almmuhus-