-Almmuhus-
OĐĐASATBoahkuhan measta buohkaid

Boahkuhan measta buohkaid

-

-

Kárášjoga gielda dieđiha ahte sii leat measta geargan boahkuheamen buohkaid buhcciidruovttus ja fuolahusvisttiin. 

Kárášjoga gielda dieđiha ahte sii leat buori muttus boahkuhemiin ja ahte sii leat boahkuhan measta buohkaid buhcciidruovttus ja fuolahusvisttiin.

– Mii leat boahkuhan buorremuddui maiddái badjel 85 jahkásaččaid, čállá gielda ruovttusiiddus.

– Mii háliidat giitit eaktodáhtolaččaid, geat leat veahkehan min bargguin ja bisánansajiiguin servodatviesu olggobealde, gos ássit boahkuhuvvojit, čállá gielda ja ávžžuha ássiid geat leat badjel 80 jagi váldit oktavuođa singuin jus háliidit boahkuhuvvot ja gielda ii leat vel váldán oktavuođa.

-Almmuhus-